Peter Elmberg

Beteendevetare, musiker grundare av Mundekulla Retreatcenter

Peter har bl.a. tonsatt 12 fredsböner från olika traditioner som härrör sig från ett fredsmöte i Assisi som arrangerades på initiativ av påven Johannes Paulus. Denna konserter har framförts ett 20 tal ggr i framförallt kyrkor i Norge och Sverige. Den kommer att ges under pilgrim 500 vandringen samt även i Assisi den 21 sept 2017.

Peter arrangerade tillsammans med Anders Nyberg en pilgrimsvandring (www.thepath.nu) med konserter och möten längs med vägen från Trondheim till Köpenhamn under 5 mån 2012 som fortsatt vidare söderut mot Rom.

Peter flyttade till Mundekulla för ett eremit-år 1997 där centret sedan vuxit med på kultur och gränsöverskridande möten.