”Vi behöver på olika sätt knyta ihop hjärna och hjärta. Mycket av hållbarhetsfrågorna diskuteras oftast teoretiskt. Det finns  en styrka i att knyta den rent naturvetenskapliga kunskapen till frågor kring etik, moral, ansvar och inte minst den stora frågan: Vad är det egentligen för typ av framtid vi vill skapa?”

 

Efter 20 år som meteorolog på SVT har Pär sedan 2009 haft möjligheten att arbeta heltid med hållbarhetsfrågor. Från mitten av 1990-talet till 2007 var han jag chef över SVT:s väderredaktion och ansvarade då bl a för programserien ”Meteorologi – mer än bara väder”, som sändes under 2003 med ett stort fokus på klimatfrågan. Åren efter det skapade han även en hemsida om klimatfrågan på svt.se.

Idag är det mer de humanitära rättvisefrågorna som driver Pär. Helhetsperspektiv och tvärvetenskapligt tänkande har blivit viktigare än den teoretiska detaljkunskapen som fick honom intresserad från början.