Se, jag gör allting nytt.

Initiativtagare till projektet, Gösta Tingström, känd från Tv-programmet ”Gift vid första ögonkastet”, har ett starkt kall. Han vet att det är att ge människor en insikt och arena för mötet med det gudomliga inom sig själva och i världen. Det är det Pilgrim500 syftar till.

Gösta har varit präst i 27 år, varav 20 i arbeten utanför kyrkan, som konsult kring etik och värderingar. Han har suttit i Pressens Opinionsnämnd i två mandatperioder och skapade under nittiotalet Fjällkyrkan i Åre och Studentkyrkan i Härnösand. Med valspråket “Se, jag gör allting nytt” (Uppenbarleseboken 21:5) trycker Gösta på vikten av att våga ifrågasätta tingens befintliga ordning och därmed också utmana människor och verksamheter att växa till sin sanna potential.