– Love is my religion! Den meningen har följt mig sedan barnsben. Jag
utforskade alla religioner med stort intresse i skolan men kunde inte
hitta ”min egen”. Istället plockade jag russinen ur kakan och anammade
andlighet, kärlek och ljus – som jag tycker att alla religioner
härstammar ifrån.

Personligen tror jag att Pilgrim500 är ett av de allra viktigaste
projekten just nu för att få människor att mötas, samtala och hitta inre
frid och yttre fred – något som berör alla människor på jorden!

Jag har alltid älskat heliga rum – särskilt kyrkorummen. Och även om jag
går på olika aktiviteter i den svenska kyrkan som tex Toning med Marie
Bergman i Katarina Kyrka som är min församling, och på All Helgonamässan
eller Orgelkonsert på lunchen i Adolf Fredriks Kyrka så känner jag mig
inte alls dragen till att besöka en traditionell söndagsmässa eller ta
nattvarden. Jag är en av få i min familj som är med i Svenska Kyrkan
fortfarande. Jag hoppas Pilgrim500 kan göra att jag känner mig mer
bekväm i flera sammanhang i kyrkan.

Annette är grundare av TGIM – Thank God IT´s Monday som brinner för att
sprida hållbara initiativ. Med Pilgrim500 tror att TGIM´s nätverk och
kontakter -både i och utanför kyrkan- kan vara en hjälp att brygga över
och få fler människor intresserade av att se kyrkan med andra ögon.
Genom att sprida det vi gör med pressmeddelanden och sociala medier,
hitta fler och större samarbeten med föreningar och organisationer runt
kyrkan ser jag hur Pilgrim500 sprider sig bortom de 13 städer vi
besöker.