Pilgrim 500 – Pilgrimsvandring för mänsklig växt, inre frid och yttre fred

 

Projektet handlar om att visa på människors möjlighet att relatera till det som är större än vi kan förstå, det somliga kallar Gud. Både inom oss själva och runt omkring oss. I Sverige har vi över 3000 specialdesignade hus för detta. De heter kyrkor. Och vi undrar om vi är välkomna med det här initiativet inne i dem. För 500 år sedan reformerade Luther kyrkan som hade stagnerat och fastnat. Nu vill vi göra samma sak. Vi vill bjuda in till ett samtal för mänsklig växt, inre frid och yttre fred. Vi är här för att mötas, samtala, utforska och fira. Luther spikade upp 95 teser på kyrkporten i Wittenberg och det blev startskottet för den förra reformationen. Denna gång vill vi tillsammans med gång samtala om vad som är sant, gott och viktigt för människor i vår tid. Kanske får vi ihop 95 nya teser. Undra var vi i så fall ska spika upp dem? Kanske på nätet?

Initiativet kommer från prästen Gösta Tingström som har verkat både inom men främst utanför kyrkan i 27 år. Men Luther sade att vi har ett allmänt prästadöme, det vill säga att vi alla har vår sanning och våra svar. Det anser vi också. Det är dags för en annan tid, långt bort från auktoritär lydnad och dogmer.

Både de som känner sig helt hemma i kyrkan och de som aldrig satt sin fot där är välkomna att delta. Det räcker att du hör ditt hjärtas längtan och bär på en nyfikenhet att utforska livets djupare mening. Oavsett politisk, religiös, etnisk eller sexuell identitet så är du välkommen.

Vi inbjuder alla människor att vandra in till sig själva och till varandra runt våra 13 domkyrkor i Sverige för att utforska hur vi kan leva ett liv i större kontakt med kropp och själ. Ett liv i inre frid och yttre fred.

Vi tror att själva vandringen i sig gör oss gott. Vi bjuder in till denna vandring. Vi kommer att besöka varje domkyrka i vårt land. Totalt 13 stycken. På varje ort kommer vi vandra de symboliska 500 varven runt kyrkan för att visa på behovet av att minst vart 500 år i självrannsakande och frimodig andra rejält reformera den institution som enligt traditionen är till för att främja människan möte med det gudomliga. I samband med vandring på varje ort kommer en rad event äga rum, så som konserter, ceremonier och samtalsforum.

Vår öppna fråga till varje domkyrka är huruvida vi blir insläppta eller inte. Vi kommer att genomföra vårt program oavsett, men vi vill helst få låta det ske i kyrkorummet, men om vi inte blir insläppta söker vi oss till andra lokaler.

Vi kommer att leva som pilgrimer, det vill säga, bo och vara där vi är välkomna och blir insläppta. Vi tackar för det vi får och ger av det vi har.

Vi tror att ett liv med sunt och ren kost hjälper oss att komma i djupare kontakt med kropp och själ. Därför kommer Matapoteket att följa oss och erbjuda sin rena mat. Ett sätt att ”stänga av” är att konsumera halvfabrikat, sött och annat mat med lågt energivärde. Som ett experiment kommer Gösta, och kanske också flera att under månaden enbart äta växtbaserad mat för att se vad det gör med hans kroppsliga och själsliga tillstånd. Likaså är musik, poesi, dans och annan konst ett sätt att komma i kontakt med något större, det många kallar Gud.

 

Den här vandringen kommer också att följas på nätet där vi har en podd, en vlogg, men också bjuder in till ett samtalsforum.