Teser

Teser

posted in: Pilgrim500, Teser | 0

För 500 år sen var inte Luther nöjd med hur det fungerade i kyrkan. Han skrev 95 teser om avlaten, det att kyrkan sålde ”syndernas förlåtelse” för dyra pengar. Vi kommer inte skriva 95 teser om ett och samma ämne. Nej, vi tar oss friheten att skriva om mängder av ämnen. Främst vill vi komma med nya positiva bidrag, nya sätt att tänka och tala. Förhoppningsvis träffar vi vad många människor går omkring och tänker på. Och det vi skriver är bara början. Liksom för att sätta igång en process som vi ska försöka göra så interaktiv som möjligt. Vi vill lyssna, lära, ta till oss, förundras, ändra vårt tänkande, söka än mer nya och kloka sätt att tala om andlighet och gudomlighet. Vi kommer att samtala, här på nätet. Välkommen in i samtalet och utforskandet.

Teser 2017

# Det finns en utbredd andlighet i vårt samhälle, men många känner sig sakna en naturlig plats för andligt utövande.

# Målet är att genom vår vandring erbjuda ett forum för detta; att ge kraft för mänsklig växt, inre och yttre frid

# För att lyckas med detta vill vi öppna upp oss inför oss själva, varandra och det som är större än vi kan förstå, det vi kallar Gud

# Du, liksom jag är en själ. Det är i själen vi ska mötas i denna vandring.

# Du ÄR en själ som HAR en kropp. Kropp och själ hör ihop. Genom kroppen kommer vi i kontakt med själen. I denna vandring nyfikar vi oss på kroppen och vad vi genom kroppen kan få erfara både fysiskt och själsligt.

# Vad är själen? Hur fungerar den? Hur kan mitt liv berikas av att jag följer min själ? Här vill vi skapa ett forum för detta, och också erbjuda en arena för att träna kontakten till och medvetenheten om ens egen själ.

# Musik är ett fantastiskt sätt att få kontakt med det gudomliga och det som är större än vi kan greppa. Vi vill ”fläska på med musik”, ur olika traditioner. Man ska också kunna få röra kroppen till musik. Alla som vill.

# Poesi, konst och annan kultur är föda för själen. Låt detta blomma här under vår vandring.

# Luther sade att vi har ett allmänt prästadöme, dvs att vi alla sitter inne på vår sanning och våra svar. Vi vill stödja dig att finna det inom dig, oavsett religiös, politisk, etnisk eller sexuell identitet.

# De stora frågorna: Vem är jag? Vad har jag för uppgift i mitt liv? Vem skulle kunna ha givit mig det? Vad är meningen med mitt liv? Hur stor är världen egentligen? Vad är möjligt? Vår erfarenhet är att vi människor är mästare på att förminska oss själva och världen. Särskilt här i Jante-land. Vårt budskap är att du är helt fantastisk. Just din du-ighet är det unika och storslagna med dig. Du kan plocka fram mycket mer av det. Kom hit så kan vi pröva lite…

# Vilka är mina grundläggande värderingar? Lever jag mitt liv i enlighet med dessa? Ja, vad styr mig i mitt liv och i mina livsval egentligen? Tar jag in den information min själ försöker sända mig? Är jag kapten i mitt eget liv? Vi vill att vår vandring ska få vara ett ställe där var och en kan stämma av sitt livs kompasskurs. Där du och jag kanske vågar smaka på helt nya tankar för hur vi vill leva vårt liv. Mera i överensstämmelse med det som är ens eget inre, sanna, jag.

# Det gudomliga är en och samma dimension i hela världen och universum. Olika religioner är bara olika sätt att försöka komma i kontakt med detta enda. Det kristna sättet är vår kulturs vanligaste. För oss känns det dock naturligt och självklart att samarbeta för mänsklig växt, enhet och frid över religionsgränserna.

# Vi upplever egentligen alla människor som en enda mänsklighet. Allt levande på denna planet som något som hänger ihop, som en stor kropp. När en del lider, lider hela helheten. När vi skadar, dömer, förringar någon annan, gör vi det också mot oss själva.

# Vi vill arbeta för kärlek, inte rädsla. För inkluderande, inte vi-och-dom-tänkande. För expansion, inte förkrympande. För nyfikenhet, inte fördomar.

# Om jag är törstig och saknar vatten vill jag våga gå fram till dig som har vatten och be dig om att få smaka. Om jag har tillräckligt med vatten och möter dig som är törstig och utan vatten, kan jag inte låta bli att ge dig vatten. Men det förutsätter att jag ser situationen som den är och att jag väljer att möta dig. Att mötet äger rum och givandet, mottagandet sker gör gott för oss bägge. Så fungerar själen. Detta exempel kan överföras på massor av situationer. Vi vill att sådana möten ska äga rum under denna vandring.

# Pengar är ett spännande ämne som vi låter bestämma så oändligt mycket i våra liv. Vi tror att mycket av vårt förhållningssätt till pengar djupt inom oss präglas av rädsla. Vi går omkring och jämför oss med andra, oroar oss för att det inte ska räcka och över huvud taget ger det en stor roll i våra liv. Vi vill prata pengar, men utifrån själens perspektiv för att, om möjligt, skapa frid, ro och lätthet kring pengar. Även i kyrkan har vi tappat insikter om hur vi ska förhålla oss till pengar och istället tar vi upp många av de räddhågsna strategier som vi ser på så många ställen i vårt samhälle.

# Sverige är ett mycket rikt land. Här har vi massor med pengar. Det är bara att titta sig om kring för att upptäcka. Samtidigt kan man lätt konstatera att några har väldigt mycket pengar, medan andra har brist. Tänk på vad vi sade om en törstig människa möter en med mycket vatten ovan. Vår övertygelse är att om vi verkligen möts, öga mot öga utan rädsla, så vill den som har, ge, och den som saknar, ta emot. Men detta är både svårt och sårbart. Sådana här tankar är lätta att kritisera och vifta bort. Vi vill ändå att vi talar om det och tränar på att GÖRA det i olika former. Låt själen, kärleken, frimodet leda oss.

# Vi tror att allt ont beror på något som i slutändan kan beskrivas som rädsla. Vi vill här skapa en så trygg och tillåtande atmosfär att människor känner sig bekväma att titta på sitt eget obekväma, ihoptrasslade, ofullkomliga, ”dåliga”, rädda och skämmiga. Det som är omgärdat av, och orsakat av rädsla. Vi tror nämligen att det är just genom att möta sin svaghet som man vinner styrka, sitt mörker som man kan släppa in ljuset, det man vill skyla som man kan öppna upp för ett mycket mer levande och utvecklande liv. I den takt och på det sätt som var och än vill.

# Själavård är en annan konstform än samtalsterapi. Det verkar vi inom kyrkan helt ha glömt bort. Vi tror på att vi behöver återupptäcka vår egen unika kärnverksamhet, den att vårda själen. Och låta dem vi är till för, få kunskap om vad det skulle kunna innebära. Varför ska vi annars finnas till?

# Vi drömmer om att vandringen ska vara ett stöd för frid och fred. Kanske först inre frid. Att vi, var och en, får frid i oss själva. Sen bidra till att fred kan uppstå mellan två människor som har svårt att dra jämt, t ex i en kärleksrelation, i en släktrelation. Sen mellan grupper av människor, t ex på arbetet, i grannskapet, i skolan. Sen mellan stora grupperingar i samhället, t ex kvinnor och män, invandrare och infödda svenskar, den politiska högern och vänstern. Och slutligen mellan länder och kulturer, t ex mellan kristna och muslimer.

# Vi vill att vandringen ska förknippas med fest. Vi behöver mycket glädje och firande. Inte bara klockan elva på söndagar. Jag vill att denna vandring ska fyllas med människor som vill ha kul i former som på alla sätt uppbygger själen.

# Du kommer att kunna följa vår vandring både IRL, men också virtuellt. Vi kommer att finnas även på nätet där vi vill skapa en interaktiv mötesplats för människor oavsett var de befinner sig. I första steget gör vi det på svenska.

# Vi upplever att vi har en levande och aktiv relation med det vi kallar Gud, det gudomliga eller det vi väljer att kalla det som är större än det vi kan förstå. Det påverkar allt i våra liv. Hur vi upplever världen och vilka val vi gör. Med det perspektivet upplever vi att det är vår uppgift att påverka det samhälle vi lever i. Denna syn kallas profetreligion. Att säga ifrån när människor och miljö far illa, när girighet och kortsiktighet griper kring sig och att förstärka goda och kärleksfulla handlingar.

# En av våra idoler heter Jesus. Han var modig, ifrågasättande, direktagerande, kärleksfulla, ickehierarkiska, läkande, försonliga och nytänkande. Det försöker vi också vara.

# I den vanliga kyrkan är vi uppdelade utifrån var vi bor. Vi vill inbjuda ALLA att göra sig ett andligt hem här. Vi ser hela samhället som medvandrare. Troende och icketroende. Kristna och icke-kristna. De som bryr sig och de som inte bryr sig.

# De flesta kyrkor i Sverige är byggda före 1952. Innan dess saknade vi religionsfrihet i Sverige. Alla svenskar var tvungna att vara med i kyrkan och betala för de kyrkor som byggdes. År 2000 gav Svenska staten bort alla dessa kyrkor till Svenska kyrkan som bara utgör 70 % av svenskarna. Det känns konstigt. Kan vi göra kyrkorna mer till ALLAS HUS, men ändå behålla fokus på att det som sker i kyrkorna ska vara till inre uppbyggelse – det var ju därför de byggdes?

# Den politiska styrningen av vår kyrka kan inte anses som demokratisk då bara ungefär 13 % av de röstberättigade faktiskt röstar. Låt oss erkänna detta och arbeta på ett annat sätt att styra. Jag tror vi måste tänka om radikalt jämfört med hur det går till idag.

# Vi tror på att vi ska bygga väldigt mycket på människor som jobbar ideellt. Vi vill skapa en atmosfär och ett arbete här som känns så attraktivt så att många människor bara vill vara här. Ofta. Hoppas du så småningom känner så!

# Den svenske monarken ska också få njuta av religionsfrihet. Man kan inte lagstifta om vad en enskild person ska tro eller inte. Inte ens om man är kunglig.

# Att sjunga är en bra andlig övning. Det gör vi gärna här. Vi vill att det vi sjunger ska påverka själen i rätt riktning. Man ska helst bli glad, berörd, trygg, inspirerad eller allmänt stärkt av musiken och sången. De musikstycken som inte fungerar så vill vi inte använda här.

# En idé om att tänka nytt om hur man agerar i kyrkan är kring vilka texter man läser. Den vanliga boken som reglerar vilka texter vi läser i kyrkan heter Evangelieboken. Den utgår från Bibeln. Vi vill att vi utgår från ”min nästa”, dvs du. Vi vill att det ska läsas texter i gudstjänsten om saker som är angelägna i våra liv. Främst, men inte bara ur Bibeln. Då kommer vi ha andra, spännande teman såsom, själen, mystik, ekonomi, etiska dilemman, samlevnadsformer, fred och konflikt, sjukdom/hälsa, arbetsliv, meningen med livet, sex, skolan, politik m fl.

# Bibeln är inte Guds ord, men Guds ord finns i bibeln. Det är inte de enskilda orden i Bibeln som är det viktiga, utan den bild av det gudomliga, av kärleken och hela livet som man försöker teckna i den boken. Jobbar man i kyrkan ska väl målet främst vara att jobba för att skapa ett sammanhang som vi brukar kalla himmelriket, fast vi försöker göra det här på jorden. Det är denna kärna som är vårt mål, inte främst att tala om våra favoritpersoner, eller våra favoritcitat. Vill vi sprida detta är det alltid mottagaren som sätter upp villkoren för hur det ska gå till. Låt oss aldrig glömma det.

# Vi tror att vi kan förändra världen genom att med en ren och kärleksfull intention, tänka goda tankar om andra. Att ställa hela sitt väsen till tjänst för sin nästa. Att lyhört ta in vad som sker då man riktar sin uppmärksamhet mot en människa, grupp av människor eller företeelser som är angelägna. På vårt språk kallas det bön och det är en av de viktigaste metoderna vi använder oss av.

# Vi kristna använder ett speciellt språk när vi försöker beskriva det som inte är av denna världen. Många av dessa ord har blivit helt föråldrade och vanliga människor förstår oss inte och tar då avstånd från det vi talar om. Ta ord som synd, nåd eller frälsning till exempel. Här måste vi tänka om rejält och begrava mycket av det gamla sättet att både tala och tänka. Låt oss återföda många av dessa ord, fast i en helt annan skepnad och betydelse. Låt oss också hitta på nya sätt att tala om sånt som egentligen inte går att fånga med ord.

# Både tro och vetande är gudagåvor. Båda kan brukas och missbrukas. Det är på frukterna man känner träden. Forskning och utveckling är en gåva till tron. Och vice versa.

# Vi tycker det är rimligt att alla som jobbar i kyrkan ska ha en nyfikenhet på och vilja till tro på det kyrkan står för. Så funkar det märkligt nog inte idag.

# Vi tror inte att Jesus dog för våra synders skull. Vi tror att han gjorde det för att han omöjligen kunde släppa kärlekens och försoningens linje, även om han insåg att det skulle kosta honom livet. Han visste också att döden inte är slutet, utan att vi bara övergår att leva i en annan form. På det viset är han vår förebild och inspiration för att leva ett gott och sant liv. Det konkreta skälet till att han dog var att religiöst konservativa ledare tyckte att han hädade samt att ockupationsmakten i landet ville ha lugn och ro.

# Vi tror inte på ett helvete efter döden för någon. Vi ska sluta att skrämmas med den bilden. En själ som skräms krymper ihop sig och söker skydd. Vi ska inte vara rädda varken för döden, eller det som kommer efteråt. Däremot vet vi att det finns olika helveten före döden. Vi ser det som kyrkans arbete att arbeta mot dessa situationer.

# Vi (och förmodligen alla andra) kan ibland ha kontakt med de döda eftersom de egentligen lever, fast i en annan form/dimension.

# Vi har glömt eller tappat bort massor av kunskap om döden. Då tar istället vår fantasifulla rädsla över. Vi vill hjälpa människor att bli vän med döden och på så sätt förmå att själva ta en stor roll när en anhörig dör; vaka in döden, tvätta, klä på och pyssla om den döde, lägga den i kistan, vara medskapare av begravningsgudstjänsten, bära kistan mm.

# Flera av oss är skilda och det är de flesta Stockholmare som en gång gift sig. Vi som är med och viger par och menar att detta ska vara tills döden skiljer dem åt, vi måste tänka till rejält. Det funkar uppenbarligen inte för de flesta. Vi bör tillsätta en haverikommission och förmodligen arbeta på ett helt annat sätt. Genom att arbeta djupare, långsiktigare och mer verklighetsanpassat kan vi vara till stöd och inspiration före, under och efter äktenskapet.

# Vi vill gärna fira och välsigna en skilsmässa. Det kan få vara en slutpunkt efter ett ordentligt försoningsarbete. När man försökt läka ut de sår som uppbrottet skapat i olika relationer.

# När vi döper barn vill vi att man ska arbeta ordentligt med föräldrarna som befinner sig i ett läge som är både enormt rik på möjligheter, men också mycket sårbart. Man kan göra så oändligt mycket mer av kyrkliga handlingar än vad vi gör idag. Med själen i fokus går vi igenom vars och ens behov och längtan för att skapa ett skräddarsytt samarbete för växt och frid.

# Vi förespråkar arbeten kring och ceremonier för andra centrala livshändelser såsom, studenten, flytta hemifrån, förlovning, byta arbete, övervinna en svår sjukdom, pensionering, när man löst ut en svår konflikt.

# Många människor känner att de farit illa i mötet med vår kyrka. Att de blivit dömda, inte blivit sedda, lyssnade på eller att de fått en känsla av att de uppfattas som fel, dåliga eller syndiga. Vi påstår att förlåtelse är ett av våra centrala budskap. Då måste vi själva föregå med gott exempel och be om förlåtelse för det vi gjort galet.

# En speciell grupp människor har kyrkan varit särskilt dumma mot (och på vissa håll fortsätter att vara det). Vi vill i nästa steg inleda ett större projekt för att arbeta fram en försoning kring det sätt kyrkan bemött HBTQ-kollektivet på. Vi har gjort en hel del här men massor återstår. Vi vill gärna samarbeta med flera grupper inom samhället som också varit ”dumma”, t ex staten. Förmodligen finns det fler grupper i samhället som vi inte agerat rätt mot…

# Vi tror på bikten. Om du gjort något som tynger dig kan det vara gott om vi kan samtala om det. Kanske flera gånger. I Guds ögon lever du i förlåtelse, men det kan kännas skönt om någon uttalar den tydligt för dig ändå. Vi vill, i ett nästa steg utveckla arbeten som syftar till försoning och upprättelse i alla former.

# Många människor har andliga upplevelser som kanske inte har en kristen form. Dessa upplevelser kanske helt saknar form och upplevs som svåra att begripa och ta in. Det saknas idag en naturlig plats att samtala om dessa upplevelser. Vi vill bidra med en sån trygg, förtrolig och öppen plats här under vår vandring. Här ska man kunna tala om det märkliga, känsliga och sårbara som de flesta idag väljer att hålla för sig själva. Vi vill skänka dig tillit och frimodighet; Du har förmodligen inte tomtar på loftet.

# Västerländs sjukvård är bra. Och österländsk. Inom vårt kristna arv har vi en rikedom i hur vi ser på sjukdomar och möjligheter att bli frisk. Vår idol var en hejare på detta. Detta är många rädda att tala om, men vi vill att vi ändå nyktert vågar ta vara på allt gott vi har. Kropp och själ hör ihop. Själen signalerar massor genom kroppen. Lyssnar vi på detta?

# Barn är naturligt andliga när de föds. Vi ser dem då som förebilder för oss. Sen lär vi oss oftast av med den förmågan mer och mer. Vi vill värna ett barn-likt sätt att vara i/med det gudomliga. Lek, bus, naivitet, spontanitet och enkelhet blir då honnörsord.

#Vi kallar oss för mystiker. Jag vill lyfta fram och sprida vår mystika tradition. Vi tror att alla kan få uppleva direktkontakt med det gudomliga. Det är något helt enastående. Har vi gjort dig nyfiken?

# Att vara i tystnad är en helt underbar andlig övning. Under vandringen ska vi ge detta en stor plats.

# Ögonen är själens spegel och kroppens lampa. Finns det något mer underbart än att se en människa som bara strålar. Ögonens lyskraft är något mycket intimt men också centralt. Har du länge tittat in i ett nyfött barns ögon så vet du. Låt oss träna på denna konstart tillsammans.

# Vi vill att vi ska skapa lite krismedvetenhet inom vår kyrka. Vi upplever att det saknas idag. Att det är fara på taket – på allvar. Att vi inte agerar, lever efter eller står för saker som alla våra medlemmar vill känna tillhörighet med. 1 % av våra medlemmar väljer att lämna oss varje år. I vår värld är det ursorgligt. Vi måste uppenbarligen lägga om rodret ordentligt. Det är därför vi skriver dessa teser. Vi vill att vi verkligen öppnar ett rejält självrannsakande samtal för att se hur vi kan möta det andliga behovet som finns i vårt land på ett bättre och mer attraktivt sätt.

# Inom kyrkan talar vi om vetekornets lag, att vetekornet måste få dö och läggas i jorden för att kunna växa upp till ett nytt rikare liv. Det tycker vi är en bra bild vi bör applicera på oss själva. Mycket vi har för oss i kyrkan är bara för att ”så har vi alltid gjort”. Många vanor och många dogmer dräller kvar trots att de inte bara tappat sitt syfte, utan vad värre är, motverkar dagens mest angelägna syfte; Mänsklig kraft och växt för inre och yttre frid. Låt oss ta bort det som har passerat bäst-före-datum och låt oss ympa in nya spännande behovsstyrda tillskott i vår kära gamla kyrka.

# Vi är alla bara människor. Alla människor har fel ibland. Så även vi som vill något med denna vandring. Ibland kan det bli alldeles tokigt även om vi säger att vi vill gott. Redan nu vet vi att ”sånt” kommer att ske. Vi hoppas att vi, när det sker, förmår agera ödmjukt med en vilja att erkänna det som hänt och visa en vilja att ställa till rätta.

 

 

 

 

Follow Gösta Tingström:

Latest posts from

Leave a Reply